play 9.8 9.8
play 9.0 9.0 1 glas
play 5.0 5.0 1 glas
play 8.0 8.0 1 glas
play 4.0 4.0 1 glas

Film je moguće gledati od 28.5. u 12:00 sati do 29.5. u 12:00 sati.

play 7.5 7.5 2 glasa
play 9.0 9.0 1 glas
play 6.5 6.5 2 glasa
play 6.0 6.0 1 glas
play 8.0 8.0 1 glas
play 7.0 7.0 1 glas
play 6.5 6.5 2 glasa
play 9.0 9.0 2 glasa
play 8.0 8.0 2 glasa
play 8.0 8.0 1 glas
play 6.0 6.0 1 glas
play 9.0 9.0 1 glas
play 10.0 10.0 1 glas