EN HR
  • Subtitled Tuesdays

    Od početka 2015. svakog se utorka jedan od filmova s redovnog repertoara prikazuje, osim uz uobičajene hrvatske titlove, i s titlovima na engleskom jeziku. Program 'Subtitled Tuesdays' odgovor je na rastuće potrebe sve brojnije inozemne publike.