EN HR
  • Subtitled Tuesdays

    Program filmskih projekcija s dvojezičnim (hrvatskim i engleskim) titlovima odgovor je na rastuće potrebe sve brojnije inozemne publike. Svakog se utorka jedan od filmova s redovnog repertoara (osim ako je film već na engleskom jeziku) prikazuje i s titlovima na engleskom jeziku. Više