EN HR
 • Panel: Rodna perspektiva migracija

  18:00, Dvorana Müller

  Sinopsis

  U razgovoru o rodnoj perspektivi u novim migracijskim tokovima u Europi i tzv. europskoj migracijskoj krizi, aktivistkinje, teoretičarke i umjetnice govorit će o političkoj instrumentalizaciji migracijskih procesa, o zanemarivanju ideologijske, klasne, kulturne i rodne raznolikosti migranata i migrantkinja te problemima s kojima se suočavaju žene u migracijskim i integracijskim procesima.

  U panelu sudjeluju Marijana Hameršak, Lana Bobić, Emina Bužinkić, Selma Banich i Cyrille Cartier, a moderira Nataša Govedić.

  Dvorana Müller
  19.5. Petak, 18:00

 • Okrugli stol: Jezik i nacionalizam

  19:00, Velika dvorana

  Sinopsis

  Da su nacionalni identiteti država koje su se osamostalile po raspadu Jugoslavije neobično krhki, jasno je svakome tko ima ikakva doticaja s ovim prostorima, a posebno njegovim građanima. Također temelj tih identiteta u prvom redu čine jasne distinkcije prema najbližim susjedima i vlastitim sugrađanima koji pripadaju ‘onoj drugoj’ južnoslavenskom naciji. Situacija je ponekad u tolikoj mjeri šizofrena, da se praktično jedini identitet svih tih nacionalnih zajednica iskazuje isključivo kroz negaciju. Kako je praktično riječ o istom narodu, koji se razlikuje isključivo po vjerskoj opredijeljenosti, a govori istim jezikom, nacionalistička politika prema jeziku od strane najviših akademskih institucija i profesionalne javnosti napravila je sve da južnoslavenske narode trajno udalji u jezičnom smislu. Budući da se takvo što logično ispostavilo kao nemoguće, skoro tri puna desetljeća svjedočimo nasilju nad jezikom i njegovoj izravnoj instrumentalizaciji koja za ključnu posljedicu ima nasilnu segregaciju djece u nacionalno miješanim sredinama i razvoj ozbiljne autocenzure kod izvornih govornika. O svemu tome pokušalo se razgovarati na nekoliko tribina održanih u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, koje su nakon dugog usuglašavanja i odbacivanja prvog prijedloga, uspjele iznjedriti deklaraciju o zajedničkom jeziku. Burna reakcija koja je potom uslijedila, praktično u sve četiri države istog jezika, s posebnim naglaskom na Hrvatsku, zapravo je potvrdila sve navode iz same deklaracije i ukazala na potrebu njezina donošenja. Na panelu ćemo stoga razgovarati o državnom odnosu prema jeziku, njegovoj politizacije i pitanju radi li se doista o jednom jeziku ili o više njih.

  U okruglom stolu sudjeluju: Tomislav Longinović, Viktor Ivančić, Snježana Kordić, Boris Buden i Mate Kapović; a moderira Dragan Markovina. 

  Velika dvorana
  19.5. Petak, 19:00

 • Boris Buden: Mutavi bog u raljama zajedničkog jezika: sumrak liberalnog sekularizma u Hrvata

  21:00, Velika dvorana

  Sinopsis

  Liberalni koncept sekularizma tretira religiju kao strani jezik koji država niti razumije niti govori. Stoga je, da bi religiozni građani mogli sudjelovati u javnosti, nužno prevesti njihov jezik na jezik države. Zašto to u Hrvatskoj više nije moguće? U tom će se kontekstu tematizirati i postsekularni odnos vjere i politike.

  Predavanje moderira Katarina Peović Vuković.

  Velika dvorana
  19.5. Petak, 21:00

 • Socijalizam, liberalizam i demokracija: tko je krčio put slobodi?

  22:00, Velika dvorana

  Sinopsis

  Je li ono što danas nazivamo demokratskim vrijednostima i procedurama datost liberalne demokracije, ili je moguće povući vezu s borbama radničke klase u 19. i 20. stoljeću? Tko je progonio slobodu, a tko joj krčio put, omogućavajući širenje demokracije i prostora političke participacije?  Na ova pitanja pokušat ćemo dati odgovore s obzirom na kontekst restauracije kapitalizma i rehabilitacije ideoloških narativa, koji ga tumače kao sistem bez alternative. Razgovarat ćemo o konkretnim historijskim iskustvima i aktualnoj političkoj situaciji te na koji način oni utječu na tezu o bezalternativnosti kapitalističkih društvenih odnosa. Koji nam set ideja danas može najuspješnije prezentirati viziju drugačijeg svijeta - socijalizam ili liberalizam?

  Na panelu sudjeluju G.M. Tamás i Mira Boganović, a moderira Nikola Vukobratović

  Velika dvorana
  19.5. Petak, 22:00

Sljedeći
Prethodni

Izdvojeno