EN HR
 • Ženske perspektive - konferencija o suvremenoj fotografiji

  Sinopsis

  Ovogodišnja konferencija o suvremenoj fotografiji održat će se u petak, 14. rujna od 14:30 do 19:30 h u dvorani Müller. Konferencija se sastoji od tri panela i fokusirat će se na sjecište teorijskih tumačenja ženskog pogleda i njegova proučavanja u radu umjetnica koje izlažu na festivalu, kao i na promjene u ulozi i položaju suvremene fotografkinje. Koordinatorice i autorice konferencije Lea Vene i Barbara Gregov odlučile su napustiti konvencionalnu formu konferencije iz razloga što se teorijske rasprave o ženskom pogledu često odvijaju na distanci od samih žena i djevojaka, čime ih se otuđuje od dominantnih diskursa i prikaza djevojačkih i ženskih identiteta. Kroz razgovore s umjetnicama, kustosicama i teoretičarkama, svaki panel će u prvi plan staviti ženske perspektive i naglasiti njihovu specifičnu ulogu sukreatorica značenja. Konferencija je otvorena za javnost.


  1) PERSPEKTIVE FOTOGRAFKINJA DANAS : 15:00 – 16:15h
  izlagačice: Fiona Rogers, Emma Bowkett, Marina Paulenka, Anna-Kaisa Rastenberger
  Panel će se baviti položajem fotografkinja na međunarodnoj fotografskoj sceni i među njezinim akterima te u kontekstu uvjeta proizvodnje i prezentacije fotografije. Također će biti riječi o ulozi kustosa/ica, festivala, fotografskih nagrada i različitih inicijativa koje daju podršku ženama u fotografiji. S kojim se problemima susreću fotografkinje, kako raskrstiti s dominantnim narativima i promicati ženski aktivizam? Zašto je fokus na rodne odnose na fotografskoj sceni važan za raspravu i razotkrivanje odnosa moći u fotografskoj industriji?

  2) FOTOGRAFIJA, ETIKA I DRUGI : 16:30 – 17:45h
  izlagačice: Nina Berman, Ulla Deventer, Laia Abril i Sandra Vitaljić
  Panel će biti posvećen ulozi fotografije u artikuliranju ženskih iskustava te povezivanju osobnog s povijesnim i kulturnim aspektima. Zanima nas na koji način se fotografija koristi i kako se može koristiti za ukazivanje za opresiju, diskriminaciju, stereotipizaciju i dehumanizaciju. Također, želimo istražiti prepreke u reprezentaciji životnih iskustva marginaliziranih subjekata bez obzira na to jesu li prikazi fikcionalni ili dokumentarni. Želimo potegnuti pitanje odgovornosti, pristanka i anonimnosti u okviru umjetničke proizvodnje i diseminacije. Cilj nam je prezentirati i raspraviti o umjetničkim praksama koje donose novo poimanje etike, prava, drugosti, moći i subjektiviteta u fotografiji.

  3) DJEVOJKA - PRISVAJANJE POGLEDA: 18:00 – 19.15h
  izlagačice: Amalia Ulman, Arvida Byström, Lana Pukanić i Tomoko Sawada

  Panel će problematizirati koncept ženskog pogleda i fokusirati se na umjetnice i umjetničke prakse koje propituju norme ženstvenosti i samoreprezentaciju. Istražit će kako različite suvremene metode kreiranja portreta preispituju tradicionalne ideje identiteta, individualizma i konformizma. Razmotrit će mogućnosti samoosnaživanja i samobrendiranja putem digitalnih medija, kao i načine na koje konvencije društvenih medija oblikuju proizvodnju i distribuciju konstrukcija djevojaštva i ženskosti. Kada žene istražuju vlastiti rodni identitet kroz umjetnost, kada je njihova umjetnost oblik samoizražavanja, ona je često podcjenjivana i percipirana tek kao proizvod 'djevojačke kulture'. Na taj način prikriva se važni proces posredovanja koji je ključan za samoreprezentaciju žena i djevojaka. Panel će se također pozabaviti pitanjem umjetničkog rada u širem smislu, ali osobito njegovom poveznicom sa ženskošću. Naglasit će se količina rada koja je potrebna da bi se očuvali određeni vizualni aspekti konvencionalne ženstvenosti, a istovremeno se u potpunosti potkopao sam taj koncept.

Izdvojeno