EN HR
 • Socijalna reprodukcija, rodni odnosi i uspon ekstremne desnice

  Sinopsis

  Giovanna Vertova: Iznijet ću feministički pregled krize uz teorijsku artikulaciju kapitalizma, proizvodnje i socijalne reprodukcije.

   

  Michael Heinrich: Govorit ću o porastu novih ekstremno desnih pokreta sa snažnim antifeminističkim impulsom (primjerice, u Njemačkoj je kreiran izraz „Genderwahn“, odnosno „rodno ludilo“) te neadekvatnim odgovorima koje na to pružaju dijelovi ljevice. Iako će se moji primjeri temeljiti na njemačkom iskustvu, slične tendencije prisutne su i u Italiji, Francuskoj te SAD-u.

   

  Riccardo Bellofiore / Crveno, ružičasto i zeleno. Neprikladna razmatranja o centralnosti radnika, feminizmu i ekološkoj kritici

  / Još od 1970-ih, na djelu je dijalektika između feminizma, ekologa i marksista. Feminizam i zeleni mislioci snažno zagovaraju protiv ahistorijske centralnosti proizvodnje te stajališta rada koje se atribuira Marxovoj misli. Većina kritika bile su na mjestu, kako protiv stare, tako i protiv nove ljevice. Međutim, neke od kritika afirmiraju ideju da je centralnost proizvodnje u kapitalizmu samo patrijarhalna, ideološka iluzija, odnosno rezultat (hajdegerijanske) ljudske dispozicije manipuliranja svijetom. Drugi inzistiraju da je Marx propustio uključiti kućanski rad i rad brige u proizvodni rad (koji stvara višak vrijednosti). Sve su ove pozicije i danas utjecajne te ozbiljno falsificiraju srž Marxove kritike političke ekonomije i radne teorije vrijednosti. Marx želi teorijski i praktički dokinuti stvarnu, a ne imaginarnu centralnost proizvodnje. Treba razumjeti da je stajalište rada kod Marxa krucijalno upravo zato da bi se prekinulo s hijerarhijskim predstavljanjem društvenih subjekata, koje se nalazilo u srži svakog dosadašnjeg marksizma. Pozicija koja se danas nastavlja na Marxa mora raskrstiti s marksizmima.

  Giovanna Vertova je diplomirala ekonomiju i društvene znanosti na Sveučilištu Bocconi u Milanu, a doktorirala ekonomiju na Sveučilištu u Readingu (UK). Radila je kao istraživačica na Sveučilištu Manchester Metropolitan. Od 2002. godine istraživačica je i predavačica političke ekonomije na sveučilištu u Bergamu. Trenutno predaje ekonomiju glavnih geografskih područja i političku ekonomiju (na Odsjeku za pravo).

   

  Moderira: Toni Prug