EN HR
  • Socijalizam, liberalizam i demokracija: tko je krčio put slobodi?

    Sinopsis

    Je li ono što danas nazivamo demokratskim vrijednostima i procedurama datost liberalne demokracije, ili je moguće povući vezu s borbama radničke klase u 19. i 20. stoljeću? Tko je progonio slobodu, a tko joj krčio put, omogućavajući širenje demokracije i prostora političke participacije?  Na ova pitanja pokušat ćemo dati odgovore s obzirom na kontekst restauracije kapitalizma i rehabilitacije ideoloških narativa, koji ga tumače kao sistem bez alternative. Razgovarat ćemo o konkretnim historijskim iskustvima i aktualnoj političkoj situaciji te na koji način oni utječu na tezu o bezalternativnosti kapitalističkih društvenih odnosa. Koji nam set ideja danas može najuspješnije prezentirati viziju drugačijeg svijeta - socijalizam ili liberalizam?

    Na panelu sudjeluju G.M. Tamás i Mira Boganović, a moderira Nikola Vukobratović

Izdvojeno