EN HR
 • Pritisci na organizacije za zaštitu prava izbjeglica i migranata

  Sinopsis

  U 2018. godini obilježavamo dvadesetu godišnjicu UN-ove Deklaracije o braniteljima ljudskih prava u kojoj su po prvi puta na jednom mjestu usuglašeni minimalni standardi kojih se države moraju pridržavati kako bi osigurale nesmetan i progresivan rad na zaštiti i promociji ljudskih prava.

  Temelj svakog demokratskog društva je poštivanje i zaštita prava čovjeka. Ostvarivanje ove civilizacijske vrijednosti uvelike ovisi o angažmanu aktivnih građana i građanki, naši sugrađana: volontera, aktivista, odvjetnika, novinara i sindikalista. Svi ti ljudi, različitih zanimanja i profesija su branitelji ljudskih prava koji uglavnom rade na lokalnom ili nacionalnom nivou, pridonoseći tako unapređenju poštivanja ljudskih prava u vlastitim zajednicama ili zemljama.

  U vremenu globalnog trenda sužavanja prostora za rad organizacija civilnog društva i društvene delegitimizacije i demonizacije branitelja ljudskih prava sve je važnije poticati vidljivost i društvenu važnost rada na zaštiti i promociji ljudskih prava, posebice ugroženih i marginaliziranih društvenih skupina.

  U cilju obilježavanja ove važne obljetnice i podizanja vidljivosti društveno važnog rada na zaštiti i promociji ljudskih prava, Kuća ljudskih prava Zagreb pridružila se zagovaračkim aktivnostima Human Rights House Foundation, koje su usmjerene na poštivanje međunarodnih standarda zaštite branitelja ljudskih prava.

  Tako će u sklopu ovogodišnjeg Human Rights Film Festivala biti održana javna tribina na kojoj će biti predstavljena publikacija s međunarodnim standardima zaštite branitelja ljudskih prava te tematski izvještaj o najznačajnijim izazovima s kojima se susreću branitelji i braniteljice ljudskih prava u Hrvatskoj danas. Poseban fokus ove javne rasprave su pritisci kojima su izložene organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i podrškom izbjeglicama i migrantima.

  Na tribini govore predstavnice Centra za mirovne studije, Are you Syirious? i Kuće ljudskih prava Zagreb.

  Human Rights Film Festival - Ulaz je besplatan!

Izdvojeno