EN HR
 • Juha Suoranta: Mogu li se uvesti obrazovne reforme – lekcije iz Finske

  Sinopsis

  Posljednjih desetak godina Finska je postala metom hodočašća tisuća učitelja, istraživača, administratora, i stratega obrazovanja iz čitavog svijeta. Ova je slava Finskoj pripala nakon kontroveznog uspjeha na PISA testovima u prvom desetljeću 21. stoljeća. U predavanju autor će se baviti društveno-historijskim kontekstom finskih obrazovnih reformi u posljednjih pedeset godina, analizom aktualnog stanja u finskom javnom obrazovanju, u kontekstu kojega će iznijeti argumente zašto obrazovne reforme kao društvene činjenice ne možemo razmatrati bez društva u cjelini. Drugim riječima, obrazovne reforme se rađaju iz društvenih i političkih uvjeta koji ih okružuju i koji im prethode, te se ne mogu tretirati kao roba koju je moguće lako uvesti ili izvesti.

  Na okruglom stolu sudionici će smjestiti Suorantino predavanje u hrvatski kontekst i postaviti pitanje: mogu li se strane, u ovom slučaju finske, obrazovne reforme uvesti u Hrvatsku? Temeljem povijesnih primjera, i praktičnih iskustava, sudionici će istražiti ovo pitanje iz širokog spektra kritičkih perspektiva.

  Sudjeluju: Juha Suoranta, Ivana Perica i ostali
  Moderira: Petar Jandrić

  11. Subversive Festival

  Na sve programe Subversive Foruma, Balkan foruma i AlterEkonomskog foruma ulaz je besplatan.

Izdvojeno